tisdag 14 juni 2016

Att utveckla företag

SAMARBETE

Något som jag alltid tyckt är viktigt är nätverkande och olika former av mentorskap. I dagens samhälle och arbetsliv så behöver man få input inom flera områden, och som kvinna så har jag gärna andra kvinnor som förebilder. Jag kan inte annat än imponeras av starka kvinnor i näringslivet, sådana som på ett driftigt sätt tagit sig framåt i karriären. Det är därför jag har valt att göra inlägget ihop med Macat affärsutveckling. Macat drivs av två kvinnor och duktiga affärsutvecklare som gemensamt har en bred kompetens inom många områden.

Macat hjälper sina kunder  till att bli välmående företag, t.ex. genom att kompetensutveckla ledare och teambuildning för anställda. Man har ett unikt underlag då man genomfört en mycket omfattade studie som sedan resulterat i de ledarskapsutbildningar som genomförs. Det kan exempelvis handla om en företagskultur som är allt annat än välmående där arbetstagarna är missnöjda och cheferna inte vet hur man ska vända skutan. Macat identifierar då de problem som uppstått och kan sedan sätta in de åtgärder som behövs.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...